Werkwijze

U kunt contact met mij zoeken via telefoon 0610945897 of mail contact@martinaknol.nl

Bij coaching van een kind heb ik eerst een oriëntatiegesprek met beide ouders. In dit gesprek wil ik meer weten over de ontwikkeling van uw kind. Verder wil ik bespreken hoe u als ouders uw kind ziet, hoe u het probleem ziet en wat u zelf of andere hulpverleners eraan gedaan hebben. Ook uw kind – indien aanwezig -kan in dit gesprek vertellen waar het last van heeft en waar het aan wil werken. Van uw kant kunt u nader met mij kennis maken en beoordelen of u en uw kind vertrouwen in mij hebben. Zo’n eerste gesprek en wat daar door iedereen uitgesproken wordt kan al heel waardevol zijn. Zo’n oriëntatiegesprek duurt ongeveer een uur. (Tarief zie bij tarieven) Daarna maken we verdere afspraken.

Jongeren en adolescenten/ studenten kunnen zelf een afspraak maken. Als er toestemming vereist is van ouders of als deze de betaling doen heb ik vanzelfsprekend ook contact met hen.

Het traject wordt in onderling overleg vastgesteld. Ik werk aan de hand van een spel, een activiteit of ga direct in gesprek afgestemd op het individuele kind/de jongere.

praktijk Bergselaan 324C

Een coaching duurt meestal een uur. Tussendoor zijn er opdrachten om mee aan de slag te gaan. In principe is alles wat er in een coaching gebeurt vertrouwelijk. De ouders worden indien ze dit willen en het kind dit wil bij de coaching betrokken. Na afloop – en eventueel tussentijds – is er altijd een evaluatie met kind en ouders. Bij meerderjarigen kunnen de ouders op verzoek van hun kind erbij zijn.

Voor een individuele opvoedopstelling werk ik met één ouder. U kunt vooraf een orientatiegesprek aanvragen (1 uur) of direct een afspraak maken voor de opstelling. Ik reken dan 2 uur.